Spring naar inhoud

Disclaimer

We (Manja & Christo) streven ernaar om op onze site (www.avontureninverona.nl) juiste informatie te bieden. Hoewel deze informatie met zorgvuldigheid is samengesteld, staan we niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website of uit het gebruik van de website.